Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE 02.02.2011

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Tapimer Oy
Huhtimontie 2
04200 Kerava

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markku Etsola
Tapimer Oy
Huhtimontie 2
04200 Kerava

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää verkkokaupan kautta tulleita tilauksia.
Hakijan tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä käsittelee vain ne henkilöt, jotka ovat osana verkkokaupan toiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö

asiakkaan perustiedot (nimi, yhteystiedot)
asiakkaan tilaama tuote ja sen optiot
maksutapa
vastaanottajan perustiedot (nimi, yhteystiedot)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot ovat asiakkaan ilmoittamia

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Tapimer Oy:n ulkopuolelle

8. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.