Keulapotkuri 55 kgf - 12 V

Jännite 12v – Teho 3,5 kW – Tunneli 150 mm