Keulapotkuri 95 kgf

Teho 6.5 kW / 12 V, tunneli 185 mm